Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van een lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Dit dient voor 1 december van het lopende verenigingsjaar bij Anita de Beijer bekend te zijn:

Anita Beijer
Molenstraat 8
6665 BA Driel