Baanreglement bij vorst en sneeuw

Kunstgras biedt veel mogelijkheden. Het is bijna het gehele jaar mogelijk om op deze banen te tennissen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen.

Vorst

Bij een buitentemperatuur onder -6 graden Celsius mogen de banen niet worden betreden.

Sneeuw

Indien het licht gesneeuwd heeft (minder dan 2 centimeter) kan er nog worden getennist. Tijdens het spelen wordt dit sneeuwlaagje kapot gelopen. Indien er meer dan 2 centimeter sneeuw ligt de banen niet betreden. Wordt namelijk deze laag belopen, dan vormt er zich een ijslaag die zich aan de vezel vasthecht door bevriezing. Handmatig verwijderen van de sneeuw(bijvoorbeeld met schuivers) is niet toegestaan.

IJsvorming

Is er sprake van ijsvorming, dan nooit de banen bespelen. De polen kunnen breken.

Dooi

Bij intredende dooi na een vorstperiode is het ook niet mogelijk de banen te gebruiken. De bovenlaag wordt dan zacht en bij gebruik van de banen leidt dit tot ongelijkmatigheid van de banen.