Baanreglement

Doel
Het doel van dit reglement is een zo eerlijk mogelijke verdeling van de tennisuren over de leden van de vereniging. Naast dit reglement zijn daarbij sportiviteit en eerlijkheid noodzakelijk. Klik verder voor de regels van het reserveren.

Schorsing
Leden die handelen in strijd met de reglementen kunnen door het bestuur worden geschorst conform artikel 7 van de statuten. Het bestuur zal dit niet eerder dan na voorafgaande, schriftelijke waarschuwing aan de betreffende persoon.

Zoekraken KNLTB-pasje
Wanneer het pasje kwijt raakt, kan tegen betaling van € 5,50 een nieuw pasje worden verkregen bij de ledenadministratie.