Afhangbord

Reserveren

Het afhangbord geeft perioden aan van de speeltijd. Na het reserveren van de baan dient men op het  park aanwezig te blijven. Er kan gespeeld worden van 7.00 uur ’s ochtends tot 23.00 uur ’s avonds (indien de verlichting brandt). Reserveren van een baan dient altijd door minimaal twee personen te geschieden. Indien u een baan heeft afgehangen mag u de pasjes tussentijds niet verhangen ook al  is de speeltijd waarvoor u heeft afgehangen inmiddels verstreken. De pasjes blijven hangen op de oorspronkelijke speeltijd. Indien van een volgende speelronde 10 minuten zijn verstreken, mag de tijd van die ronde geheel worden uitgespeeld. Op het einde van deze speelronde mag u pas van de baan worden “gehaald”. Omdat de pasjes blijven hangen kunnen ook de volgende spelers zien wie er het  langst op de baan staat. Daarnaast moet u altijd uw pasje ophangen, ook al zijn niet alle banen bezet.  Geen pasje betekent gewoon dat ieder ander lid u van de baan kan halen. Wanneer het druk is en alle banen bezet zijn, kan men verplicht worden dubbels te spelen. Men kan echter uitsluitend de pasjes bijschuiven voordat de speeltijd ingaat. Leden die tennisles volgen mogen de periode na de les niet vooraf reserveren. De pasjes zijn persoonlijk en mogen niet worden uitgeleend aan familieleden of kennissen. Er mogen geen pasjes door derden van het afhangbord worden verwijderd.

Speeltijd

Er mag 40 minuten worden gespeeld. Is na afloop van de speeltijd de baan niet gereserveerd, dan mag worden doorgespeeld (zie ook hierboven onder punt 2). Het recht op een gereserveerde baan vervalt wanneer men méér dan 15 minuten vóór de gereserveerde tijd begint. Indien een gereserveerde baan niet binnen 10 minuten na aanvang van de speeltijd in gebruik is genomen, vervallen alle rechten.

Junioren

Op de avonden mogen A- en B-junioren (t/m 13 jaar) niet meer reserveren na 19.00 uur (er mag dus tot uiterlijk 19.40 worden gespeeld) en C-junioren (t/m 17 jaar) niet meer na 20.30 uur, tenzij er banen vrij blijken te zijn. Is dit laatste het geval, dan mag het pasje worden ingeschoven bij aanvang van de  speeltijd. Is de speeltijd eenmaal ingegaan, dan mag deze speeltijd worden uitgespeeld. De betreffende junioren mogen na bovengenoemde tijden ook niet bijschuiven (de baan is dan niet vrij)