Rabo Clubkas

Helpt u mee onze clubkas te spekken?
De Rabobank Oost Betuwe steunt het verenigingsleven middels de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Oost Betuwe inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Leden van Rabobank Oost Betuwe kunnen hun stem uitbrengen op vereniging(en) en stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting zijn uitgebracht, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.

Om mee te kunnen stemmen moet u lid zijn van Rabobank Oost Betuwe. Om lid te worden moet je klant zijn van de bank. Via de website van de bank kunt u zich aanmelden als lid. Als u gehuwd bent of samenwoont kunt u beiden lid worden! U kunt dan dus allebei stemmen.

De actie over 2015 is reeds verstreken. Zodra er voor 2016 meer bekend is over deze actie wordt dit z.s.m. op deze pagina vermeldt.