Lidmaatschap

Een tennisjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van het hele kalenderjaar met automatische verlenging, met uitzondering van het zomerlidmaatschap en het proeflidmaatschap.

Wordt je in de loop van het kalenderjaar voor het eerst lid dan betaal je contributie over het lopende kwartaal en de nog komende kwartalen.

Het proeflidmaatschap is bedoeld om kennis te maken met de club zonder meteen voor een heel jaar lid te worden. Indien je na de proefperiode besluit lid te blijven wordt het betaalde bedrag verrekend met de te betalen contributie.

Aanmelden kan op de website via het inschrijfformulier.

Tarieven 2023

Senior  - als je dit kalenderjaar 18 jaar of ouder wordt     € 152,00
Zomerlid (van 21 juni t/m 20 september) € 60,00
Student  - studentpas/collegekaart bij aanmelding         € 97,00 
Junior C - als je dit kalenderjaar 15, 16 of 17 wordt  € 97,00
Junior B - als je dit kalenderjaar 12, 13 of 14 wordt € 79,00 
Junior A -  als je dit hele kalenderjaar 11 jaar of jonger bent € 64,00
4e gezinslid (van toepassing op het jongste gezinslid) € 31,00
Niet-spelend lid € 60,00
Proeflidmaatschap (3 maanden, eenmalig) € 60,00
Afkoop vrijwilligerswerk € 50,00

 

Opzeggen

Opzegging van een lidmaatschap dient schriftelijk of per email te worden gedaan bij de ledenadministratie uiterlijk op 1 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor opgezegd wordt. Er kan dan t/m 31 december nog worden getennist.